Financiële strategie

Startups & MKB: Inbegrepen in je pakket

Websiteverkeer

Vaak de eerste CFO van KMO's

Voor veel KMO's is het inschakelen van de strategen van 24PM vaak hun eerste ervaring met het werken met een Chief Financial Officer (CFO). Deze interactie markeert een belangrijk keerpunt in hun ontwikkeling, omdat het een cruciale strategische en financiële dimensie introduceert in hun management.

De CFO biedt essentiële expertise op het gebied van financiële planning, kostenanalyse en risicobeheer, waardoor MKB-bedrijven hun financiële situatie beter kunnen begrijpen, hun middelen kunnen optimaliseren en weloverwogen beslissingen kunnen nemen om groei te bevorderen. Deze samenwerking helpt ook om het financieel management van het bedrijf te professionaliseren door de invoering van strenge processen en op maat gemaakte tools om de financiële prestaties nauwkeurig te kunnen volgen.

Kortom, de tussenkomst van de strategen van 24PM biedt KMO's de mogelijkheid om toegang te krijgen tot financiële expertise op hoog niveau, die vaak voorbehouden is aan grote bedrijven, en om hun ontwikkeling nieuw leven in te blazen.

Creatie van
Financiële KPI's

Het meten van financiële prestaties

Optimalisatie
financieel

Om het te verbeteren

In realtime analyseren om anticiperend te reageren

De 4 pijlers van de financiële strategie

De financiële strategie van een bedrijf is een sleutelelement in het succes en de toekomst op lange termijn. Ze is gebaseerd op vier fundamentele principes die essentieel zijn voor een optimaal beheer van de financiële middelen.

Financiële planning is de eerste pijler van financiële strategie. Het bestaat uit het opstellen van financiële prognoses voor de toekomst van het bedrijf, rekening houdend met de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Het nut van financiële planning ligt in de mogelijkheid om een duidelijke visie te geven op het financiële traject van het bedrijf en de financieringsbehoeften. Concreet betekent dit het opstellen van budgetprognoses, kasstroomplannen en winst- en verliesprognoses.

Risicobeheer is de tweede pijler van de financiële strategie. Het is gericht op het identificeren, beoordelen en beperken van de financiële risico's waaraan het bedrijf is blootgesteld. Dit is cruciaal om het bedrijf te beschermen tegen onvoorziene en ongunstige gebeurtenissen die de financiële gezondheid kunnen aantasten. Risicobeheer wordt toegepast door het analyseren van de verschillende soorten risico's (wisselkoersen, rentetarieven, kredietrisico's, enz.) en het opzetten van afdekkings- en controlesystemen.

Het maximaliseren van de bedrijfswaarde is de derde pijler van de financiële strategie. Het doel is om de winstgevendheid en waarde van het bedrijf op de lange termijn te optimaliseren. Om dit te bereiken is het essentieel om het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende financieringsbronnen (schuld, eigen vermogen) en ervoor te zorgen dat de gedane investeringen effectief zijn. In de praktijk betekent dit dat er een optimaal investerings- en financieringsbeleid moet worden gevoerd en dat de financiële prestaties van het bedrijf regelmatig moeten worden geanalyseerd.

Liquiditeitsbeheer is de vierde en laatste pijler van de financiële strategie. Het gaat erom ervoor te zorgen dat het bedrijf altijd over de nodige liquide middelen beschikt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en zijn activiteiten te financieren. Dit is van vitaal belang om de solvabiliteit van het bedrijf te garanderen en te zorgen voor een vlotte dagelijkse werking. De praktische toepassing van cash management omvat het opzetten van een efficiënte thesaurie, het onderhandelen over betalingsvoorwaarden met leveranciers en het nauwgezet beheren van contante ontvangsten en uitgaven.

Wil je je financiële strategie evalueren?

Vraag je bijna gratis diagnose aan

Richt je verzoek op de financiële strategie van je bedrijf

Strategische diagnose

Claim vandaag nog je strategische diagnose voor een bijna gratis pakket en ontdek wat je goed doet en waar je kunt verbeteren. (2 uur durende bijeenkomst met 2 experts)*

* Maximaal één diagnose per bedrijfsdirecteur per jaar.