DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S

DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S

Privacybeleid en privacyverklaring

Uw privacy is onze prioriteit

Sinds 25 mei 2018 biedt een Europese verordening genaamd "GDPR" of "RGPD" een strikter kader voor de verwerking van persoonsgegevens, deze pagina geeft een overzicht van de soorten verwerking die worden toegepast op de gegevens die u ons toevertrouwt. Voor meer informatie is er een gratis helpdesk beschikbaar per e-mail op support@24pm.freshdesk.com.

Basisprincipe :

24PM bewaart en draagt gegevens alleen over in Europa of aan "GDPR compliant" leveranciers buiten Europa en op een versleutelde manier met betrekking tot persoonlijke gegevens. Om veiligheidsredenen kunnen versleutelde back-ups met 2048 bit AES-algoritmen en 128 loops buiten Europa worden opgeslagen.

24PM ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten houdt, in overeenstemming met de RGPD :

- het register van verwerkingen ;
- effectbeoordelingen met betrekking tot gegevensbescherming ;
- het kader voor de doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie ;
- informatie, modellen voor het verzamelen van toestemming van de betrokkenen en procedures voor de uitoefening van rechten;
- contracten met onderaannemers, geselecteerde inschrijvers op overheidsopdrachten;
- interne procedures in geval van inbreuken op gegevens;
- bewijs dat de betrokkenen hun toestemming hebben gegeven wanneer de verwerking van hun gegevens daarop is gebaseerd.

Statistische gegevens over de bezoekers van de websites van de onderneming:

Ruwe statistische bezoekersgegevens die worden verzameld door systemen van derden waarmee onder andere IP-adressen bezoekers kunnen worden geïdentificeerd, worden waar realistisch geaggregeerd om alleen trends vast te houden en zullen nooit worden geaggregeerd om de gewoonten van een bepaalde gebruiker vast te houden, hetgeen in strijd zou zijn met het beleid van 24PM.

Houdbaarheid :

De gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan en voor het door de gebruiker toevertrouwde doel (een sollicitatie wordt bijvoorbeeld bewaard voor een nieuwe selectie, tenzij de sollicitant anders verzoekt, of wordt bewaard gedurende de tijd die door de dienst voor werkloosheidscontrole wordt vereist om aan de wettelijke vereisten te voldoen).

Gegevens verwerkt namens onze filialen en leden :

De gegevens die namens onze filialen worden verwerkt, zijn onderworpen aan een specifieke verwerking van hun kant, waarbij 24PM erop toeziet dat goede praktijken worden gehandhaafd.

Recht om te worden vergeten en raadpleging :

Iedere particulier die afschriften wenst te ontvangen van de gegevens die op hem betrekking hebben, kan hiertoe een verzoek indienen door middel van een aangetekende brief gericht aan de zetel van de onderneming, vergezeld van een identiteitsbewijs.

Hetzelfde geldt voor elk verzoek om verwijdering, met dien verstande dat 24PM in geval van een verzoek om verwijdering de gegevens van deze particulier kan samenvoegen door hem of haar te anonimiseren, onder meer indien een wettelijke verplichting haar daartoe verplicht.

Dit beleid zal evolueren naar gelang van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de instructies van de privacyautoriteiten. Bezoek deze pagina regelmatig.

Cookiebeleid

Deze pagina maakt deel uit van ons Privacybeleid en beschrijft het gebruik van cookies op onze website.

De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren door de website in staat te stellen u te "onthouden", hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een "sessiecookie") of voor uw herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). In dit beleid wordt ons gebruiksproces toegelicht.

Sommige websites zullen ook cookies gebruiken om hun reclame- of marketingboodschappen te kunnen richten op basis van bijvoorbeeld uw locatie en/of surfgedrag.

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden (meestal cijfers en letters) die een website op uw computer of mobiele apparaat plaatst bij uw eerste bezoek. De cookie zal die website, of een andere website, helpen uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek. Webbakens of soortgelijke bestanden kunnen ook hetzelfde doen. In dit beleid gebruiken wij de term "cookies" om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Cookies hebben vele functies, ze stellen u bijvoorbeeld in staat efficiënter te navigeren, uw voorkeuren op te slaan en uw algemene ervaring met een website te verbeteren. Cookies maken het voor de website sneller en gemakkelijker om met u te communiceren. Als een website geen cookies gebruikt, zal hij denken dat u een nieuwe bezoeker bent telkens wanneer u naar een nieuwe pagina op de site gaat - wanneer u bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord invoert en naar een andere pagina gaat, zal hij u niet herkennen en zult u niet ingelogd kunnen blijven.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie - als u bijvoorbeeld op "onthoud mij" klikt wanneer u inlogt, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar meer algemene informatie: hoe een gebruiker op een website terechtkomt, hoe hij die gebruikt, of waar een gebruiker woont.

Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Laten we samen koffie drinken.