DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S

DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S


Vragen / Antwoorden

Uw strategische en operationele partner

Contract

Het is vrij eenvoudig:
  1. U kunt contact opnemen met ons team of de procedure uitvoeren op uw online account
  2. Wij sturen u enkele minuten later een e-contract per e-mail
  3. U gaat online akkoord
  4. Uw ondersteuningsplan is geactiveerd
  5. U betaalt uw waarborg of wij schrijven het automatisch van uw bankrekening af.
De bestuurder van de vennootschap kan iedere natuurlijke of rechtspersoon met de rechtsvorm van een vennootschap verbinden.Indien een gebruiker een bedrijf drijft zonder daartoe bevoegd te zijn, wordt hij/zij persoonlijk aansprakelijk voor het lidmaatschap van 24PM.
De overeenkomst die tussen het lid en 24PM wordt gesloten door zich te abonneren op één van de bovenvermelde ondersteuningsplannen wordt gesloten voor onbepaalde duur.Zij kan door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, per aangetekende brief.
Niet direct. We doen ons best om dit snel te verhelpen. Wij nodigen u uit om neem contact op met een van onze Account Managers die u op verzoek een e-contract zal toesturen.Het doel van 24PM is om tegen het tweede kwartaal van 2022 een 100% online-abonnement mogelijk te maken. 
Ja. Behoudens akkoord van beide partijen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw Project Manager.
Ja. Wij stellen voor dat u in uw oprichtingsakte de handelingen van het bestuur vóór de oprichting opneemt. Zodra uw bedrijf is opgericht, moet u uw BTW-nummer doorgeven aan de Project Manager.
Ja. Hoewel zeer zeldzaam! Wij nodigen u uit om de reden hiervan te achterhalen bij de Project Manager of de directie van 24PM.
Een lid waarvan de overeenkomst is beëindigd, kan om teruggave van zijn financiële zekerheid verzoeken.24PM heeft een termijn van 12 maanden om het saldo van de financiële garantie aan een lid terug te betalen.
De relatie tussen leden en 24PM wordt geregeld door de interne reglementengepubliceerd op de website.

Betalingen en facturering

Om te voorkomen dat een groot aantal documenten moet worden afgegeven, stellen wij u voor uw garantielimiet te verhogen.Het bedrag van de financiële garantie kan in de loop van de samenwerking worden verhoogd door middel van een verzoek van het lid via zijn intranet of door 24PM via de projectleider. Het kan ook spontaan door het lid worden verhoogd, op voorwaarde dat het totale betaalde bedrag niet hoger is dan 10.000,00 euro.Elk lid kan het tempo van de facturering zelf bepalen: 24PM geeft een document af zodra de toekomstige factuur de helft van de financiële garantie bereikt.Het lid kan te allen tijde zijn financiële situatie raadplegen door in te loggen op zijn intranet waar zijn trust- en garantierekeningen worden vermeld.
Geen. De garantie zal dienen om eventuele economische risico's van een lid te neutraliseren.
Met het oog op een gezonde groei en om de ledenbijdragen zo laag mogelijk te houden, eist de 24PM een aanbetaling voor alle nieuwe leden.Om de betaling van het bedrag van het ondersteuningsplan en de extra honoraria te garanderen, moet het lid een financiële zekerheid stellen van tussen 1.000,00 en 10.000,00 euro, die wordt vastgesteld bij de sluiting van de overeenkomst.Deze garantie wordt teruggegeven aan het lid dat de coöperatie verlaat.
Ja. Nadat u uw ondertekende SDD-mandaat om 24 uur hebt verzonden, werken wij met vooruitbetaling.
Ja. Het B2B SDD-mandaat is bedoeld voor professionals. Hiermee kan een enkele of periodieke factuur in euro aan een crediteur worden betaald en kan zo nodig een betalingsschema worden opgesteld. Vervolgens kunnen alle facturen automatisch worden vereffend, zodat het lid en de 24PM in alle gemoedsrust kunnen werken.

Begeleidende plannen

Neem contact met ons op!Tijdens een afspraak met een Account Manager.Om te beginnen, kies voor een eerste formuleAfhankelijk van het aanbod: U kunt ook kiezen voor het Success Pack: een pakket dat 5.000 euro aan jaarlijkse besparingen garandeert door de aanbevelingen van het auditrapport op te volgen. Dit pakket is de moeite waard 425 € inclusief reiskosten naar uw bedrijf, wordt volledig terugbetaald als de doelstelling niet wordt gehaald.
Ja, en Nee. De partnerformule stelt 24PM in staat een belang in een onderneming te verwerven om de dagelijkse ontwikkeling ervan te ondersteunen. Wij evalueren zorgvuldig de relevantie van elke aanvraag alvorens het partnerschap te aanvaarden.De partnerformule is voor iedereen toegankelijk, maar de toetreding van 24PM tot het kapitaal van een lid geschiedt alleen op basis van een dossier.
Er is geen tijdslimiet voor het gebruik van de Basisformule, op elke factuur, indien uw financieel belang een upgrade van uw ondersteuningsplan is, zal een expliciete boodschap dit aangeven.
Ja. Het is gemakkelijk voor u om van het ene ondersteuningsplan naar het andere over te stappen. De downgrade begint de maand na uw verzoek. De upgrade wordt de volgende dag van kracht.Wij raden u aan contact op te nemen met de Project Manager om de juiste keuze te maken.
Ja. Als u wilt profiteren van de middelen van 24PM.
De raad die u bij strategieraden ter beschikking staat, hangt af van de omvang van uw organisatie, variërend van een solo-overleg tot een raad van 5 strategiedirecteuren.

Voordelen

Als u wilt dat wij aan een opdracht of project voor uw bedrijf werken, neem dan contact op met uw Project Manager. Zijn/haar taak is u te helpen bij het plannen en budgetteren van de samenwerking met onze teams. De werkzaamheden van de projectmanager zijn opgenomen in uw ondersteuningsplan.
Afhankelijk van uw Basis of Standaard ondersteuningsplan, worden verzoeken gegarandeerd binnen 5 tot 15 dagen verwerkt. Voor de beste reactiviteit is het partnerplan ideaal.
Samen met uw Project Manager bepaalt u de taken van de werknemer. De Project Manager zal de verschillende taken aan de werknemer voorleggen.
Afhankelijk van het geval zal het lid of de projectleider verantwoordelijk zijn voor de briefing van de werknemer.
Voor elke vraag betreffende de kwaliteit van de dienstverlening: de Account Manager of de 24PM Directie.Voor vragen over de opdracht: uw Project Manager.
24PM biedt haar toekomstige nieuwe leden het SUCCES PAKKET aan. Met dit pakket kunt u een goede start maken. Dit pakket garandeert € 5.000 aan jaarlijkse besparingen volgens de aanbevelingen het auditrapport. Dit pakket heeft een waarde van 425 euro en omvat de reis naar uw bedrijf, en wordt volledig terugbetaald in geval van mislukking.Wij bieden u ook de mogelijkheid om de audit te bespreken met een van onze Account Managers en/of Project Managers.
Ja. Een opdracht kan worden stopgezet. Raadpleeg uw Project Manager voor eventuele voorwaarden.
Ja. Een geplande opdracht wordt beschouwd als geboekt en wordt dus gefactureerd. Wij nodigen u echter uit contact op te nemen met uw Project Manager om dit te bespreken. Indien wij de mogelijkheid hebben om de werknemer(s) te herplaatsen, wordt u hiervoor niets in rekening gebracht. Controleer de voorwaarden aan het begin van de opdracht.
Ja. Wij werken met pakketten voor sommige kant-en-klare oplossingen.Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw Project Manager, zodat hij de tijd kan nemen om uw vragen te beantwoorden
De raad die u bij strategieraden ter beschikking staat, hangt af van de omvang van uw organisatie, variërend van een solo-overleg tot een raad van 5 strategiedirecteuren.

Tarieven

U vindt de "prijsklassen" op de pagina "Ambachten/Diensten van de website. Deze prijzen worden ter indicatie gegeven en houden geen rekening met eventuele sponsorpromoties, de commerciële marge van het ondersteuningsplan, persoonlijke kortingen, .... . Wij nodigen u dan ook uit contact met ons op te nemen.Een Project Manager zal graag uw vragen beantwoorden.U vindt ze ook in uw ledenruimte. Om dit te doen, nodigen wij u uit om open een ledenrekening bij 24PM.
Ja. Wij werken met pakketten voor sommige kant-en-klare oplossingen.Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw Project Manager, zodat hij de tijd kan nemen om uw vragen te beantwoorden
De tarieven kunnen vooral worden beïnvloed door het profiel van de werknemers (junior, senior, medior). Voor sommige beroepen is er behoefte aan bijscholing, wat ook van invloed is op het tarief.Een indicatief basistarief wordt gegeven in dee niet-uitputtende lijst van producten en diensten van 24PM
Geen. Alle prijzen zijn exclusief belasting: BTW, douane belastingen,...

Uw rekening

JA, het aanmaken van een gebruikersaccount is gratis. Er is geen verplichting om een ondersteuningsplan te onderschrijven.
Door een rekening te openen kunt u :- Interageer online met 24PM; - Profiteren van toekomstige strategische instrumenten die aan de gebruikers worden aangeboden; - Open een profiel voor uw bedrijf en abonneer u op een ondersteuningsplan; - Identificeer uzelf om uw dossiers, facturen en aanvragen online te volgen.
Of u nu een starter, een startup, een scaleup of een gevestigd bedrijf bent, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een bedrijf is en zich heeft ingeschreven voor een ondersteuningsplan bij 24PM kan lid worden.
Om lid te worden, moet u :
  1. Neem een abonnement op een ondersteuningsplan.
  2. Betaal €1/bedrijf: aandeel van type B terug aan het einde van de relatie met 24PM.
  3. Stort de minimum garantie.
  4. Activeer het Sdd-mandaat.
JA. als uw land van verblijf voorkomt op de lijst van landen met automatische aanvaarding :

- België - Frankrijk - Duitsland - Luxemburg - Nederland

Ja. Het is mogelijk om meerdere gebruikers aan te maken op een lidmaatschapsaccount. Het is ook mogelijk specifieke rechten aan een lid toe te kennen (b.v. financiën, projecten, enz.).
Het wettelijke adres wordt automatisch gesynchroniseerd met de VIES-dienst van de Europese Unie.De contactgegevens van elke gebruiker kunnen worden gewijzigd door de gebruikers en beheerders van de account.
U hebt geen abonnement op een ondersteuningsplan: uw gebruikersaccount kan onmiddellijk worden verwijderd.Indien u zich geabonneerd heeft op een ondersteuningsplan, zal het contract dat tussen het lid en 24PM gesloten werd door zich te abonneren op één van de ondersteuningsplannen beëindigd worden na het versturen van een opzeggingstermijn van één maand per aangetekend schrijven naar het hoofdkantoor van 24PM.In de praktijk kan deze aangetekende brief, met instemming van 24PM, worden vervangen door een e-mail aan uw projectbeheerder, die de ontvangst ervan zal bevestigen. 
Wij adviseren u na te gaan of een downgrade van uw ondersteuningsplan niet passender is.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwerking ervan en voor het doel dat de gebruiker ons heeft toevertrouwd.24PM voldoet aan de aanbevelingen van de FOD Financiën en de Nationale Bank van België met betrekking tot de wettelijke verplichtingen voor bewijsdoeleinden. 24PM verwijdert automatisch gegevens waarvoor geen wettelijke gronden meer bestaan om ze te bewaren.Als u een kopie van uw gegevens wilt opvragen, doe dat dan voor de aanbevolen termijn is verstreken (5 tot 10 jaar).Uw persoonlijke bestanden worden permanent verwijderd zodra u uw account afsluit.
Met de gebruikersaccount kan het lid verbinding maken met het 24PM intranet.Op de trustrekening worden de financiële bewegingen van de "cliënten"-rekening van het lid bijgehouden.
Ja. Sommige diensten zijn echter niet beschikbaar. Neem contact met ons op om te overleggen.
Op aanvraag, na een herziening en een besluit gemeenteAls u lid bent van de Europese Unie, kan uw rekening worden gemigreerd zonder andere formaliteiten dan de ondertekening van een overdrachtscontract.
Geen. De oude contracten met 24PM blijven ook na 1 mei 2021 bestaan.

Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Laten we samen koffie drinken.